In opdracht van IDtV mochten we de technische productie verzorgen van de landelijke start 75 jaar vrijheid in Terneuzen. Een flink podium boven op een dijk, een theatershow, live televisie uitzendingen, Koninklijke gasten en overige hoogwaardigheidsbekleders, veteranen, een muzikaal programma en flink wat veiligheidsmaatregelen. Je zou kunnen zeggen dat wij dus wel in ons element waren! Een erg mooi en indrukwekkend evenement, vooral ook vanwege de lading en de verhalen die je gaandeweg mee krijgt over de bevrijding en de heldendaden die toen verricht zijn. terugkijken kan via uitzending gemist