Het Waterschap Noorderzijlvest gaat bij Lauwersoog zo’n 9 kilometer dijk vernieuwen. Een bijzonder project met ruimte voor de natuur, nieuwe wegen, nieuwe technieken en dat alles om de dijk klaar te maken voor de toekomst! Om dit traject feestelijk te starten ondersteunden we het Waterschap bij de invulling voor deze dag. Hierbij dachten we mee over het inhoudelijke programma, de uitstraling en verzorgden we het vergunning traject!